privacy

ห้ามโพลต์หรือแสดงความคิดเห็น ข้อความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ดังต่อไปนี้

1. เนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น ลามก อนาจาร หยาบคาย ให้ร้าย เป็นเท็จ ยุยง ไม่เหมาะสม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือดำเนินการให้มีการเชื่อมโยง (Links) ไปยังเว็บไซต์หรือบริการอื่นที่นำไปสู่เนื้อหาที่มีลักษณะดังกล่าว
2. เนื้อหาในลักษณะข่มขู่ กลั่นแกล้ง หรือโจมตีผู้อื่น
3. เนื้อหาในลักษณะของการเป็นผู้ดำเนินการหรือดูแลเว็บไซต์
4. เนื้อหาที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์และราชวงศ์ของประเทศไทยหรือของประเทศอื่น และไม่แสดง โพสต์ หรือเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา เชื้อชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ การเมือง หรือปมด้อยของบุคคลใด หรืออาจก่อให้เกิดความวุ่นวาย การแบ่งแยก ความขัดแย้ง หรือการทะเลาะวิวาท
5. ไม่โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นแบบซ้ำๆ ไม่ว่าจะบนเนื้อหาเดียวกันหรือต่างกันก็ตาม
6. เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพนัน หรือดำเนินการให้มีการเชื่อมโยง (Links) ไปยังเว็บไซต์หรือบริการอื่นที่นำไปสู่เนื้อหาที่มีลักษณะดังกล่าว

หากพบในครั้งแรกจะมีการแจ้งตักเตือนไป หากตรวจพบว่ายังมีการทำผิดซ้ำ ทางแอดมินจะดำเนินการแบนผู้ใช้งานรายนั้นทันที