คิดถึงบ้านน้อยเราอยู่เคียง ด้วยสำเนียงแห่งรักยากนักลืมได้

image