"King Of The King"
#กษัตริย์ที่แม้แต่กษัตริย์ยังยกย่อง
ทุกวันที่ 13 ต.ค. "สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก" พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์วังชุก ทรงจุดเทียนน้อมรำลึกถึงวันเสด็จสวรรคตของ "พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ของชาวไทย" มาตลอด ตั้งแต่ปี 2560..
ซึ่งวันที่ 13 ตุลาคม 2563 คือ วันครบรอบ 9 ปี พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และสมเด็จพระราชินีเจตซุน เปมา วังชุก ขอทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญ
"ธ สถิตย์ในหัวใจตราบนิรันดร์"