วันนี้ป้าไปฉีดวัคซีน
ไป รพ เจอป้าย เลื่อน
ป้าโกรธ รพ ! มาก เลื่อนโดยไม่แจ้งครับ ป้าถ่ายรูปมาด้วยครับ !
#ขำๆ วัคซีนโควิด

image