เขาใหญ่อากาศดีจัง 13 องศา ^_^ ไม่อยากกลับกรุงเทพเบย กลัวโควิท

image