4 หลายเดือน ที่ผ่านมา

...เราจะเป็นขุน...ไม่ใช่เบี้ยของต่างชาติ!...อีกต่อไป https://youtu.be/w50tRX6uz2s