การทำความดี ทำให้ชีวิตงดงามและมีความสุขเสมอ หว่านสิ่งใด รับผลสิ่งนั้น แม้บางครั้งอาจต้องอดทนรอคอย แต่เมื่อถึงเวลา มันก็คุ้มค่าเสมอ

image