Q1 : GO Social คืออะไร...?

A1 : GO Social เป็นช่องทางสื่อสารรูปแบบใหม่ที่ยุบรวมหลายๆแอพในหน้าจอมือถือ ให้มาอยู่ในแอพเดียว เพิ่มความสะดวกสบายและให้ประโยชน์หลายๆด้านแก่ User ที่โหลดมาใช้งาน (ศึกษาเพิ่มจาก Q2 เป็นต้นไป)...