Shaetron.fund

image

Crowdsharing ชุมชนแห่งการแบ่งปัน

image

เป้าหมายของทีม "Crowd18606 รวมทีมพารวย"
-ช่วยกันทำให้ทุกคนอัพเกรดถึงชั้นที่ 4 เพื่อรับรายได้เดือนละ 1 แสนบาท
-ทุกคนในทีมสามารถสมัครได้อย่างน้อยคนละ 2 รหัส
-รหัสที่ 1 สมัครกับผู้แนะนำ เพื่อสร้างทีมส่วนตัว
-รหัสที่ 2 สมัครเข้าร่วมทีม Crowd18606 เติมสมาชิกให้เต็มทีละชั้น เพื่อให้ทุกคนรับรายได้เดือนละ 1 แสน
-เป้าหมายจะสำเร็จได้ ทุกคนต้องช่วยกันทำงานเป็นทีม
........................................
Crowdsharing ระบบส่งต่อความสำเร็จ
https://youtu.be/MgzfPaD7qaE

Crowdsharing ชุมชนแห่งการแบ่งปัน

image
เกี่ยวกับ

Crowdsharing ชุมชนแห่งการแบ่งปัน เข้าร่วม อัพเกรด 0.1 ETH
เพื่อแบ่งปันการสร้างรายได้